bos2

landgoed2
bos
landgoed

Stikkan houtklover

1300304453NIMG 0556

Rentmeester

PDFAfdrukkenE-mailadres

Het traditoneel beheer van landelijk onroerend goed vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van ons kantoor. Het omvat beheer en advisering aan particulieren, stichtingen, gemeenten en andere organisaties.

De beheeractiviteiten variëren van tijdelijk maar ook langjarig beheer van landbouwgronden en gebouwen, beheer landgoederen, beheer en onderhoud van bosterreinen en beplantingen, en voorraadbeheer voor gemeenten.

Het beheer kan op basis van ad hoc advisering danwel een beheerovereenkomst gevoerd worden.

Het beheer omvat o.a:

-        Huur- en pachtcontracten

-        Erfpachtovereenkomsten

-        Jachthuur

-        Pachtadministratie

-        Inning pacht, canon en jachthuur

-        Beheer en onderhoud gebouwen

-        Bosbeheer

-        Taxatie

-        Etc.

 

De rentmeester nieuwe stijl houdt zich naast het traditioneel beheer ook bezig met de ontwikkelingen die plaats vinden op de overgang van stad naar platteland. Hieruit komen vaak complexe vraagstukken naar voren die een beroep doen op de deskundigheid en ervaring van de rentmeester.

 

Neemt u voor een vrijblijvend advies contact op met ons kantoor.