Advies grondzaken

Afdrukken

Voor een aantal opdrachtgevers wordt actief gezocht naar gronden die aangewend kunnen worden voor waterprojecten, natuurontwikkeling, afronding en uitbreiding landgoederen, etc.

Opdrachtgevers zijn waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, particulieren, netwerkbeheerders en landgoederen.

Daarnaast kan er advies uitgebracht worden inzake strategische verwerving van gronden, specifieke vraagstukken met betrekking tot grondverwerving, vestiging van zakelijke rechten, schaderegelingen, bouwkundige opnames en taxaties.